Sunday, March 30, 2014

Bài 3.(MSP430_Basic)UART

        Bài trước chúng ta đã được học về GPIO,bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn giao tiếp UART,mục đích là để có một công cụ hiển thị thông tin,cho phép tiếp cận với các module khác của MSP430 một cách dễ dàng hơn.Ngoài ra,việc thành thạo UART còn cho phép các bạn kiểm tra hoạt động của mạch bên cạnh chức năng debug có sẵn,bằng việc chèn lệnh gửi vào các đoạn của code.Trước mắt các bạn chưa cần hiểu chi tiết về chuẩn giao tiếp này,chỉ cần hiểu cách sử dụng các hàm truyền nhận,về chi tiết mình sẽ hướng dẫn trong các bài sau.

Tài liệu được viết cho MSP430G2553 module USCI,các chip khác có module khác mã như MSP430G2452 sẽ không sử dụng được thư viện đi kèm.

Thursday, March 27, 2014

Giao tiếp MSP430 và LCD Nokia 5110


Đặng Hồng Luật -CN-ĐTVT 03 – K55 Bách Khoa Hà Nội

1.    Giới thiệu tổng quan về LCD Nokia 5110

LCD Nokia 5110 thuộc dòng sản phầm Graphic LCD 84x48.

LCD Nokia 5110 là màn hình LCD Graphic đơn giản với nhiều ứng dụng khác nhau. Nguồn gốc màn hinh này thực chất là từ các thế hệ điện thoại di động trước đây. Nó đã được gắn trên một bô PCB dễ dàng hàn gắn với các board khác.
LCD Nokia 5110 sử dụng vi điều khiển PCD8544, được sử dụng cùng với Nokia 3310 LCD trước đây. PCD8544 là dạng low power CMOS controller/driver, được thiết kế vơi chế độ hiển thị màn hình graphic là 84 cột và 48 hàng. Tất cả các chưc năng cơ bản đã được tích hợp sẵn trên chip, từ đó cho ta hiệu quả về một thiết bị ngoại vi chiếm ít nguồn tiêu thụ. PCD8544 giao tiếp với vi điều khiển của chúng ta qua một loạt các chân bus đã được cung cấp sẵn. 

Bài 2.(MSP430_Basic)Tạo Project,làm quen với GPIO


Bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo 1 project mới trong CCS để lập trình MSP430.
Trước hết trước khi bắt đầu các bạn nếu chưa có datasheet của dùng MSP430 thì có thể download tại đây : http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slaa559&fileType=pdf.
Lưu ý Datasheet vẫn luôn là tài liệu quan trọng nhất khi bạn tiếp cận bất cứ dòng vi điều khiển nào , nên việc thành thạo tiếng Anh và khả năng đọc Datasheet vẫn là quan trọng nhất. 

Tài liệu được viết cho MSP430G2553,các chip khác có module khác mã sẽ không sử dụng được thư viện đi kèm.

1.Tạo Project
Bật CCS lên,vào File ->New ->CCS Project.
Cửa sổ hiện ra bạn điền theo mẫu dưới,Phần Location thì chọn nơi lưu Project ->Finish


Wednesday, March 26, 2014

Giao tiếp MSP430G2553 và cảm biến MPU6050

MPU6050 là IC tích hợp cảm biến tích gia tốc kế và cảm biến từ trường,từ cảm biến này có thể đo được tốc độ góc theo 3 chiều không gian(gyro),và hình chiếu vector trọng trường lên 3 trục trong không gian(Accelrometer).Ngoài ra  từ các giá trị này,người ta cho đi qua các bộ lọc số (chẳng hạn như AHRS Kalman...)để thu được giá trị đã loại bỏ nhiễu,các giá trị này tiếp tục được dùng để xác định các giá trị thứ cấp như tốc độ dài,tọa độ không gian.

Module MPU6050

END COMMENT FACEBOOK-->