Thursday, June 26, 2014

Bài 3.(Học MSP430 qua ví dụ)Đồng hồ số - I2C ,Hiển thị giờ


1.      Hiển thị giờ
1.1.   Đọc ghi IC BQ32000
BQ32000 là 1 IC thời gian thực tương tự DS1307,để sử dụng được IC này chúng ta phải đọc Datasheet của nó.Về cơ bản IC này có chức năng giống như DS1307.Khi bắt đầu chương trình chúng ta cần tạo xung 1Hz xuất ra trên chân IRQ của BQ32000.Dùng xung này cho vào chân ngắt P1.0,chúng ta sẽ không phải liên tục đọc các thanh ghi của BQ32000 để xem sự thay đổi thời gian nữa,cứ mỗi ngắt của P1.1 thì tăng biến giây thêm,biến phút và giờ cũng vậy.Cứ sau 1 tiếng thì lại đọc lại các thông số thời gian để kiểm tra đề phòng trường hợp có nhiễu.

Friday, June 20, 2014

Bài 2.(Học MSP430 qua ví dụ)Đồng hồ số - Trình tự lập trình,UART,LED

1.   Trình tự lập trình

Trước khi bước vào phần này thì có nghĩa là các bạn đã thi công mạch xong.Bắt đầu chúng ta sẽ xác định tuần tự các bước lập trình:
-       Tạo Project ,chọn chip lập trình,ở đây là MSP430G2553
-       Thiết lập giao tiếp UART ,xung Clock (Clock,UART)
-       Quét Led (GPIO)
-       Đọc IC thời gian thực BQ32000,hiển thị giờ ,ngày (Ngắt , I2C)
-       Quét bàn phím , đọc nhiệt độ dùng ADC (ADC)
-       Tạo menu chương trình,viết hàm chỉnh giờ,ngày (I2C)
-       Chỉnh độ tương phản led ,hẹn giờ,đồng hồ đếm ngược(Flash)
Bây giờ thì có thể bắt tay vào lập trình được rồi.


Monday, June 16, 2014

Bài 1.(Học MSP430 qua ví dụ)Đồng hồ số - Yêu cầu chức năng,thiết kế


         Thông thường khi bắt đầu làm một project về điện tử,việc đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là vẽ mạch. Tuy nhiên,mạch điện lại là phần khó sửa chữa nhất trong một dự án về điện tử,và cũng là phần ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ các công đoạn khác.
Bài này mình sẽ hướng dẫn quy trình cơ bản khi xây dựng một project.Các kiến thức dưới đây là do kinh nghiệm thực hành và một khóa quản lý dự án nhỏ mà mình may mắn được học,nếu có phần nào chưa tốt các bạn có thể góp ý và hòm thư của mình.
          Dưới đây là toàn bộ quy trình.


Saturday, June 14, 2014

Đồng hồ số dùng MSP430

Đồng hồ số này mình thiết kế dùng vi điều khiển MSP430 và led chuyên dụng hiển thị đồng hồ.Các bạn khi làm mạch này ngoài việc có một chiếc đồng hồ nhỏ gọn nhiều chức năng để sử dụng,ngoài ra bạn nào muốn học về vi điều khiển MSP430 nói riêng và học lập trình điện tử nói chung có thể dùng làm kit thực hành rất trực quan.

END COMMENT FACEBOOK-->