Sunday, February 1, 2015

Ma trận phím và thiết kế cải tiến

Ma trận phím thường được sử dụng khi chúng ta muốn sử dụng số lượng lớn phím bấm cũng như các loại công tắc,cảm biến 2 trạng thái.Quét ma trận phím về nguyên lý thực ra không khó,tuy nhiên trong các thiết kế ma trận phím thông thường có một nhược điểm là chỉ cho phép bấm 1 nút tại một thời điểm,nếu không sẽ đọc sai kết quả.Bài này mình sẽ giới thiệu về ma trận phím,cách quét và thiết kế của ma trận kiểu mới.

1.Ma trận phím và cách đọc ma trận phím

Ma trận phím có nhiều kích thước,ở đây mình giới thiệu ma trận kích thước 2x2,được bố trí theo dạng 2 hàng 2 cột.Cũng giống như ma trận LED, các nút nhấn ở cùng hàng và cột được nối với nhau,vì thế như ma trận phím bên dưới có 4 ngõ ra (2 hàng , 2 cột).

END COMMENT FACEBOOK-->