Tuesday, October 14, 2014

Thư viện Clock UCS của MSP430x5xx và x6xx

Download thư viện tại đây
1.GIỚI THIỆU
Module UCS là module điều khiển tạo xung clock cho toàn bộ hệ thống,tất cả điều điều khiển được bằng phần mềm.Đầu vào của module là các nguồn xung ngoại XT1 (có thể có XT2) và xung nội (DCO,VLO,REFO).
Đầu ra của module là 3 nguồn xung clock như ở các dòng MSP430 khác là 
ACLK (Auxiliary Clock) : 
MCLK ( Master Clock) : Dùng cho CPU
SMCLK (Subsystem Master Clock) :
Chi tiết các bạn có thể xem sơ đồ sau ,nhìn sơ đồ này chúng ta sẽ biết cần tác động những bit nào để có điều mình muốn :3

END COMMENT FACEBOOK-->